INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 17.04.2020 PORTAL AUKCJI NIEPUBLICZNYCH WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. ZOSTAŁ WYŁˇCZONY


NOWY PORTAL AUKCJI NIEPUBLICZNYCH WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM:

https://lain3-weglokoks.coig.biz


DOSTĘP DO RAPORTÓW Z AUKCJI ARCHIWALNYCH MOŻLIWY JEST U ORGANIZATORA AUKCJI