Regulamin Administratora Strony Pobierz
plik PDF
Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży Złomu Pobierz
plik PDF
Instrukcja dla wykonawców Pobierz
plik PDF
Ogólne warunki realizacji dostaw - obowiązujący od 01.01.2020 r. Pobierz
plik PDF
Ogólne warunki realizacji dostaw - obowiązujący od 31.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Pobierz
plik PDF
Ogólne warunki realizacji dostaw - obowiązujący od 16.02.2016 r. do 30.01.2019 r. Pobierz
plik PDF
Ogólne warunki realizacji dostaw - ważne do 15.02.2016 r. Pobierz
plik PDF